Seminarier konferenser utbildningar 2019

Årsöversikt 2019

Nya publikationer

- Rapporter

Några frågor om akademins autonomi - Andrew Casson - juni 2018

Quality of administration in higher education, Kivistö-Pekkola, augusti 2017 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, Brorström-Granfelt, maj 2017 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet, februari 2017 (finns endast i digital utgåva)

Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Betyg i högre utbildning (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

System för forskningsfinansiering och kvalitet - en internationell överblick (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research-Funding and Quality Systems - an international knowledge overview (Contact SUHF-staff for a printed version)

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research Quality and the Role of the University Leadership; Håkan Carlsson, Åsa Kettis och Anders Söderholm (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen; Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand och Anders Sonesson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

In English (pdf): The formation of doctoral education, Lund 2016

Uppföljning av Science without Borders

- Jubileumsantologi

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om SUHF (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning.Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

Resurser för utbildning och forskning

Bildning-Utbildning-Matchning

SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem, se här.

SUHF:s ställningstaganden kring utbildning, bildning och matchning, se här.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Manifest

Framtiden är nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

The future starts now! A manifesto for a dialogue concerning Swedish higher education in 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Slutet av 2018 och snart 2019

Marita_Hilliges_ny.jpg

När slutet av 2018 närmar sig är uppgiften att sammanfatta året som gått och planera för framtiden. 

Vi har ett intensivt och roligt år bakom os...

Läs mer i bloggen

_______________________________

Här följer vi olika rektorers bloggar. Nu följer vi:

Stockholms universitets rektorsblogg

med rektor Astrid Söderbergh Widding