SUHF:s internationella nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s internationella nyhetsbrev

SUHF:s nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s nyhetsbrev

Seminarier Konferenser Utbildningar 2016-2017

Årsöversikt 2016

Årsöversikt 2017

Förbundsförsamling

Förbundsförsamlingen på Högskolan Kristianstad flyttad till den 22 mars 2017.

Nya publikationer

- Jubileumsantologi

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om SUHF (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning.Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

Resurser för utbildning och forskning

Bildning-Utbildning-Matchning

SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem, se här.

SUHF:s ställningstaganden kring utbildning, bildning och matchning, se här.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Manifest

Framtiden är nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

The future starts now! A manifesto for a dialogue concerning Swedish higher education in 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Rapporter

Betyg i högre utbildning (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

System för forskningsfinansiering och kvalitet - en internationell överblick (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research-Funding and Quality Systems - an international knowledge overview (Contact SUHF-staff for a printed version)

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research Quality and the Role of the University Leadership; Håkan Carlsson, Åsa Kettis och Anders Söderholm (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen; Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand och Anders Sonesson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

In English (pdf): The formation of doctoral education, Lund 2016

Uppföljning av Science without Borders

Uppstart

Marianne Granfelt - mindre upplösning.jpg

Sommarledigheten är över och många aktiviteter är i full gång. Det har redan varit rektorsinternat, sammanträde för SUHF:s styrelse och några arbetsgrupper har startat upp höstens arbete.

A...

Läs mer i bloggen

_______________________________

Här följer vi olika rektorers bloggar. Nu följer vi:

Lunds universitets rektorsblogg

med rektor Torbjörn von Schantz

Nyheter från sektorn

- Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst

Västsvenska lärosäten vill skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering

- Luleå tekniska universitet

Bättre utnyttjande av biomassa sparar miljön

- Stockholms universitet

Stenålderns jägar-samlare i Anatolien lade grunden till Europas befolkning

Nationella nyheter

- Vetenskap & Allmänhet

Rekordhögt förtroende för universitet och högskolor 

RRI (Responsible Research and Innovation) - verktygslådan är här!

- Vetenskapsrådet

"Nu lanserar vi Forskningsbarometern"

Välkommen till nya forskning.se

- Vinnova

Ge lärosäten starkare drivkrafter att samverka

Internationella nyheter

- European University Association (EUA)

Draft EU Budget 2017: €10.3 billion for Horizon 2020, €2 billion for Erasmus+

- International Association of Universities

IAU Annual Report 2015

- University World News

Sweden: US student wins three-year battle against college

Sweden: New call for scrapping of unregulated tuition fees

Sweden: Integrated work practice key to raising employability

- EU:s högnivågrupp för moderniseringen av den högre utbildningen

har kommit med en ny rapport New modes of learning and teaching in higher education

SUHF är medlem i
- Nordiska universitetssamarbetet (NUS)
- European University Association (EUA)
- International Association of Universities (IAU)