SUHF:s nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s nyhetsbrev

Seminarier Konferenser Utbildningar 2018

Årsöversikt 2018

NU2018

NU2018 genomförs i Västerås den 9-11 oktober 2018 under temat Det akademiska lärarskapet.

NU2018 genomförs gemensamt av SUHF, Linköpings universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet.

För mer information gå till NU2018

Nya publikationer

- Rapporter

Quality of administration in higher education, Kivistö-Pekkola, augusti 2017 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, Brorström-Granfelt, maj 2017 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet, februari 2017 (finns endast i digital utgåva)

Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Betyg i högre utbildning (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

System för forskningsfinansiering och kvalitet - en internationell överblick (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research-Funding and Quality Systems - an international knowledge overview (Contact SUHF-staff for a printed version)

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research Quality and the Role of the University Leadership; Håkan Carlsson, Åsa Kettis och Anders Söderholm (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen; Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand och Anders Sonesson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

In English (pdf): The formation of doctoral education, Lund 2016

Uppföljning av Science without Borders

- Jubileumsantologi

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om SUHF (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning.Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

Resurser för utbildning och forskning

Bildning-Utbildning-Matchning

SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem, se här.

SUHF:s ställningstaganden kring utbildning, bildning och matchning, se här.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Manifest

Framtiden är nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

The future starts now! A manifesto for a dialogue concerning Swedish higher education in 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Grattis Malmö!

Marita_Hilliges_ny.jpg

Den 1 januari 2018 fick Sverige ett nytt universitet, grattis Malmö och grattis Malmö universitet. Sedan Malmö högskola grundades i mitten av 1990-talet har mycket av den vision uppfyllts som ligge...

Läs mer i bloggen

_______________________________

Här följer vi olika rektorers bloggar. Nu följer vi:

Linnéuniversitetets rektorsblogg

med rektor Peter Aronsson

SUHF är medlem i
- Nordiska universitetssamarbetet (NUS)
- European University Association (EUA)
- International Association of Universities (IAU)