SUHF:s internationella nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s internationella nyhetsbrev

SUHF:s nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s nyhetsbrev

Seminarier Konferenser Utbildningar 2017

Årsöversikt 2017

Nya publikationer

- Rapporter

Quality of administration in higher education, Kivistö-Pekkola, augusti 2017 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, Brorström-Granfelt, maj 2017 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet, februari 2017 (finns endast i digital utgåva)

Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Betyg i högre utbildning (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

System för forskningsfinansiering och kvalitet - en internationell överblick (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research-Funding and Quality Systems - an international knowledge overview (Contact SUHF-staff for a printed version)

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research Quality and the Role of the University Leadership; Håkan Carlsson, Åsa Kettis och Anders Söderholm (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen; Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand och Anders Sonesson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

In English (pdf): The formation of doctoral education, Lund 2016

Uppföljning av Science without Borders

- Jubileumsantologi

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om SUHF (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning.Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

Resurser för utbildning och forskning

Bildning-Utbildning-Matchning

SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem, se här.

SUHF:s ställningstaganden kring utbildning, bildning och matchning, se här.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Manifest

Framtiden är nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

The future starts now! A manifesto for a dialogue concerning Swedish higher education in 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Kompletterande utbildningar

Just nu jobbar många lärosäten med att utveckla och erbjuda kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen som för att underlätta övergå...

Läs mer i bloggen

_______________________________

Här följer vi olika rektorers bloggar. Nu följer vi:

Karolinska Institutets rektorsblogg

med rektor Ole Petter Ottersen

SUHF är medlem i
- Nordiska universitetssamarbetet (NUS)
- European University Association (EUA)
- International Association of Universities (IAU)