SUHF:s internationella nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s internationella nyhetsbrev

SUHF:s nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s nyhetsbrev

Seminarier Konferenser Utbildningar 2016

Årsöversikt 2016

NU2016, Malmö

Ändrat datum förbunds-församlingen våren 2016

Nytt datum är den 14 april och platsen Örebro universitet

Nya publikationer

- Jubileumsantologi

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om SUHF (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning.Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

Resurser för utbildning och forskning

Bildning-Utbildning-Matchning

SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem, se här.

SUHF:s ställningstaganden kring utbildning, bildning och matchning, se här.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Manifest

Framtiden är nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

The future starts now! A manifesto for a dialogue concerning Swedish higher education in 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Rapporter

System för forskningsfinansiering och kvalitet - en internationell överblick (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research Quality and the Role of the University Leadership; Håkan Carlsson, Åsa Kettis och Anders Söderholm (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen; Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand och Anders Sonesson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Uppföljning av Science without Borders

Årets första styrelsemöte

Marianne Granfelt - mindre upplösning.jpg

Den 19 januari hade SUHF styrelse sitt första möte för året och mycket tid ägnades åt att diskutera aktiviteter för året. Förutom möten som har anordnas årligen så finns förslag om seminarier ...

Läs mer i bloggen

_______________________________

Här följer vi olika rektorers bloggar. Nu följer vi:

Högskolan i Borås rektorsblogg

med rektor Björn Brorström

SUHF är medlem i
- Nordiska universitetssamarbetet (NUS)
- European University Association (EUA)
- International Association of Universities (IAU)