SUHF:s internationella nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s internationella nyhetsbrev

SUHF:s nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till SUHF:s nyhetsbrev

SUHF 20 år

I år fyller SUHF 20 år. Läs mer här

Seminarier Konferenser Utbildningar 2015

Årsöversikt 2015

Ändrat datum förbunds-församlingen våren 2016

Nytt datum är den 14 april och platsen Örebro universitet

Nya publikationer

- Jubileumsantologi

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om SUHF

- Ställningstaganden

Under våren 2014 har SUHF tagit fram ställningstaganden rörande styr- och resursfördelningssystem och utbildning, bildning och matchning.Ställningstagandena är baserade på  utredningarna:.

Resurser för utbildning och forskning

Bildning-Utbildning-Matchning

SUHF:s ställningstaganden för ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem, se här.

SUHF:s ställningstaganden kring utbildning, bildning och matchning, se här.

- Debattbok

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Manifest

Framtiden är nu! Manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

The future starts now! A manifesto for a dialogue concerning Swedish higher education in 2030 (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

- Rapporter

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Research Quality and the Role of the University Leadership; Håkan Carlsson, Åsa Kettis och Anders Söderholm (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen; Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand och Anders Sonesson (Kontakta kansliet för tryckta exemplar)

Uppföljning av Science without Borders

Nu är det dags för jubileumsfirande

Marianne Granfelt - mindre upplösning.jpg

SUHF:s jubileumsantologi 20 år i högskolans tjänst är nu färdigskriven och tryckt i 500 exemplar. Många av dessa exemplar kommer att delas ut till alla de som deltar i jubileumskonferensen som håll...

Läs mer i bloggen

_______________________________

Här följer vi olika rektorers bloggar. Nu följer vi:

Högskolan i Skövdes rektorsblogg

med rektor Sigbritt Karlsson

Nyheter från sektorn

- Göteborgs universitet

Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt

- Högskolan i Halmstad

Forskningssamarbete räddar fartygsskrov

- Linköpings universitet

Universitet leder miljardsatsning om framtidens autonoma system

Nationella nyheter

- Vetenskapsrådet

”Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”, Sven Stafström, generaldirektör

I Vetenskapsrådets stora utlysning inkom totalt 4 781 ansökningar om projektbidrag

Ny rapport: Forskning om högre utbildning – aktörer, miljöer och teman

- Vinnova

Sverige leder innovationsligan i EU

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Ny rapport: Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv

Internationella nyheter

- European University Association (EUA)

European Ministers adopt the Yerevan Bologna Communiqué

Antwerp Declaration: Developing strong institutions to advance the knowledge-based society

EUA members’ participation in U-Multirank: Experiences from the first round

- International Association of Universities

Access all Areas - Free Access to Higher Education Policy

- University World News

Sweden: Foreign student numbers jump despite tuition fees

Sweden: Commission seeks stronger role for university leaders

Sweden: Research body calls for more funding for ‘free research’

- EU:s högnivågrupp för moderniseringen av den högre utbildningen

har kommit med en ny rapport New modes of learning and teaching in higher education

SUHF är medlem i
- Nordiska universitetssamarbetet (NUS)
- European University Association (EUA)
- International Association of Universities (IAU)