Arbetsgrupper > Expertgruppen för arbetsgivarfrågor > Arbetsgivarfrågor 2013-2014

Arbetsgivarfrågor 2013-2014

Arbetsgruppens sammansättning under perioden 2013-2014 är

 • Pam Fredman, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Ann Fust, Uppsala universitet
 • Anders Hamsten, Karolinska institutet
 • Randi Hellgren, Linköpings universitet
 • Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde
 • Anders Söderholm, Mittuniversitetet
 • Marianne Granfelt, SUHF (sekreterare)

 Gruppen har i uppdrag att

 • stimulera ett informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ samt identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuell gemensamt agerande
 • för SUHF:s räkning bevaka olika utredningar inom arbetsområdet
 • självständigt initera diskussioner av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
 • bistå Förbundet genom att vid behov förbereda svar på remisser eller andra underlag som styrelsen kan behöva.