Arbetsgrupper > Expertgruppen för arbetsgivarfrågor > Arbetsgivarfrågor 2015-2016

Arbetsgivarfrågor 2015-2016

Sammansättning

Arbetsgruppens sammansättning under perioden 2015-2016 är

 • Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet (ordförande)
 • Vakant
 • Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde
 • Mikael Alexandersson, rektor Högskolan i Halmstad
 • Caroline Sjöberg, universitetsdirektör Umeå universitet
 • Kerstin Tham, rektor Malmö högskola
 • Randi Hellgren, HR-direktör Linköpings universitet
 • Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF (sekreterare)

Uppdrag

Gruppen har i uppdrag att

 • stimulera ett informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ samt identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuell gemensamt agerande
 • för SUHF:s räkning bevaka olika utredningar inom arbetsområdet
 • självständigt initera diskussioner av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
 • bistå Förbundet genom att vid behov förbereda svar på remisser eller andra underlag som styrelsen kan behöva
 • årligen anordna en arbetsgivardag för rektorer, förvaltningschefer och personalchefer.

Gruppens arbete redovisas löpande för styrelsen och vid förbundsförsamlingar.