Arbetsgrupper > Expertgruppen för arbetsgivarfrågor > Arbetsgivarfrågor t.o.m. december 2012

Arbetsgivarfrågor t.o.m. december 2012

Arbetsgruppens sammansättning under perioden 1 jan 2011 - 31 december 2012 är

  • Pam Fredman, Göteborgs universitet, ordförande
  • Marianne Granfelt, SUHF, sekreterare
  • Romulo Enmark, Försvarshögskolan
  • Ann Fust, Uppsala universitet
  • Curt Karlsson, Linköpings universitet
  • Anders Söderholm, Mittuniversitetet