Arbetsgrupper > Expertgruppen för arbetsgivarfrågor > Arbetsgivarfrågor t.o.m. december 2011
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgivarfrågor t.o.m. december 2011

Arbetsgruppens sammansättning under perioden 1 juli 2009 - 31 december 2011 är

  • Pam Fredman, Göteborgs universitet, ordförande
  • Ingegerd Olofsson, Luleå tekniska universitet, sekreterare
  • Romulo Enmark, Försvarshögskolan
  • Ann Fust, Uppsala universitet
  • Curt Karlsson, Linköpings universitet
  • Anders Söderholm, Mittuniversitetet