Arbetsgrupper > Arbetsgrupp 3 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Arbetsgrupp 3 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Sedan juni 2016 har SUHF arbetat med nationella samordningsfrågor och stöd till de svenska lärosäten som är intresserade att ansluta till den Europeiska stadgan för forskare.

Nationellt samordningsarbete och en seminarie-serie som syftar till att hjälpa intressesrade lärosäten att ansluta till stadgan har hittills genomförts. 

I september startar vi ytterligare en seminarie-serie på samma tema. Programmet finns publicerat i högerkolumnen. Arbetsgruppens dokumentation finner du här.

Representerade medverkande bildar en arbetsgrupp.

Gruppens sammansättning

 • Birgitta Alfreus, HR-chef, Högskolan i Borås
 • Catherine Legrand, prorektor, Linnéuniversitetet
 • Helena Birath, HR-partner, Linnéuniversitetet
 • Marianne Johansson Hellström, HR-chef, Linnéuniversitetet
 • Gunilla Thylander, personalchef, Lunds universitet
 • Ulrika Dagman, bitr HR-chef, Högskolan i Skövde
 • Mats Rydehäll, chef avd forskningsstöd, Högskolan i Skövde
 • Therese Hansson, HR-specialist, Högskolan i Skövde
 • Tabea Dierker, Forskningskoordinator, Högskolan i Skövde 
 • Brigitta Jaksa, Internationell handläggare, Södertörns högskola
 • Tomas Rothstein, bitr personalchef, Södertörns högskola
 • Sara Svensson, HR-specialist, Högskolan i Borås
 • Malin Eriksson, HR-specialist, Högskolan i Borås
 • Ellen Rydberg, Chef Grants & Innovation Office, Högskolan i Borås
 • Anneli Wiklander, Forskningshandläggare, Lunds universitet
 • Charlotta Fransén, projektledare, SUHF, Adnobis

Syfte och uppdrag

Arbetsgruppens syfte är att gemensamt hjälpas åt att förbereda för en anslutning till stadgan. Seminarieseriens program är utarbetat för att ge stöd att färdigställa det enskilda lärosätets ansökan till EU och förbereda en implementering av EUs stadga för forskare. Deltagarna i programmet utgör stöd- och referensgrupp.
Seminarierna är lämpade för de lärosäten som tagit aktivt beslut att starta ansökningsprocessen och arbeta för att implementera stadgan.

Serien består av fem seminarier, förlagda under hösten 2018 med avslut januari 2019 och hålls på SUHFs kansli i Stockholm. Upplägget grundar sig på EUs riktlinjer samt lärosätenas efterfrågan.

Nytt för programmet är kort genomgång av det e-verktyg som nu är obligatoriskt att använda vid ansökan samt genomgång av de nya förenklade mallarna.

Arbetet bygger på egen vald arbetstakt och varje lärosäte väljer själv när och om man väljer att lämna in sin ansökan. Arbetsgruppens mål är dock att gå igenom samtliga nödvändiga moment för att kunna färdigställa ansökan inom programmets tidsrymd.
 

Information

För mer information kontakta Charlotta Fransén, 070-226 68 14

Lärosäten som är anslutna till stadgan för forskare:

 • Luleå Tekniska Universitet, 180115
 • Jönköping University, 181211
 • Örebro universitet, 181221

Länkar