Arbetsgrupper > Arbetsgrupp 3 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare > Förnyad seminarie-serie om förberedande anslutning till EUs stadga

Förnyad seminarie-serie om förberedande anslutning till EUs stadga

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarie-serie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Seminarierna är lämpade för de lärosäten som tagit aktivt beslut att starta ansökningsprocessen och arbeta för att implementera stadgan. Programmet, som omfattar fem seminarietillfällen under ca fem månader, har tagits fram på förfrågan av våra medlemmar om en förnyad grupp.

Seminariestart: februari 2018
Plats: SUHFs kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm
Förutsättningar: programmet startar vid minst fem anmälda lärosäten. Kostnad: ca 20 000 kr/lärosäte. Vid fler anmälda lärosäten sjunker kostnaden.
Program: se under "dokument" till höger på sidan.
Anmälan: görs via mail till marita.hilliges@suhf.se senast den 31 januari 2018 med kopia till charlotta.fransen@adnobis.se

Programmet är en komprimerad genomgång av ansökningsmaterialet och tillhandahåller en grundläggande struktur för att snabbt komma igång. Programmet är utarbetat i enlighet med EUs riktlinjer för ansökningsförandet.

Under programmets gång följer vi stegvis processen i ansökningsförfarandet och arbetar fram det material som efterfrågas för att kunna färdigställa en ansökan. Programmet förutsätter ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

Välkomna!