Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för flyktingfrågor > Flyktinggruppens arbetslag

Arbetslag inom arbetsgruppen för flyktingfrågor

Arbetsgruppen för flyktingfrågor har identifierat viktiga frågor att särskilt fokusera på. Dessa kommer att bearbetas av sex arbetslag.

Arbetslag 1

Uppdrag: ta fram underlag och förslag till hur anslagsmedel ska användas till åtgärder/aktiviteter för flyktingars integrering i högskolevärlden.
Sammankallande: Helena Lindholm Göteborgs universitet

Arbetslag 2

Uppdrag: att undersöka på vilka sätt svenska lärosäten kan öppna upp för personer som inte är studenter att kunna delta i undervisning och andra aktiviteter.
Sammankallande: Jan Theliander Högskolan Väst

Arbetslag 3

Uppdrag: att ta fram en nationell sammanställning av hur särskild antagning idag används för att bredda rekrytering och förslag på nationell uppföljning av bedömning av reell kompetens.
Sammankallande: Malin Jönsson Universitets- och högskolerådet

Arbetslag 4

Uppdrag: att ta fram ett nationellt kommunikationsmaterial som riktar sig till anställda, studenter och målgruppen med information
om definitioner och handläggningsprinciper för nyanlända och akademiker med utländsk utbildning.
Sammankallande: Veronica Brodén Gyberg Linköpings universitet

Arbetslag 5

Uppdrag: att planera för en nationell konferens till hösten/tidig vår
Sammankallande: Cecilia Christersson Malmö högskola

Arbetslag 6

Uppdrag: att fram en omvärldsanalys och kartläggning av kompletterande utbildning, snabbspår och praktikplatser
Sammankallande: Malin Jönsson Universitets- och hösgkolerådet