Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för flyktingfrågor > Flyktinggruppens arbetslag

Arbetslag inom arbetsgruppen för flyktingfrågor

Arbetsgruppen för flyktingfrågor har identifierat viktiga frågor att särskilt fokusera på. Dessa kommer att bearbetas av fem arbetslag.

Arbetslag 1-2

Uppdrag 1: Ta fram underlag och förslag till hur anslagsmedel ska användas till åtgärder/aktiviteter för flyktingars integrering i högskolevärlden. Undersöka på vilka sätt svenska lärosäten kan öppna upp för personer som inte är studenter att kunna delta i undervisning och andra aktiviteter.

Uppdrag 2: Ta fram en nationell sammanställning av hur särskild antagning idag används för att bredda rekrytering och förslag på nationell uppföljning av bedömning av reell kompetens.

Sammankallande: Helena Lindholm Göteborgs universitet

Arbetslag 3

Uppdrag: Ta fram ett nationellt kommunikationsmaterial som riktar sig till anställda, studenter och målgruppen med information om definitioner och handläggningsprinciper för nyanlända och akademiker med utländsk utbildning.

Sammankallande: Ulf Ivarsson Högskolan i Halmstad

Arbetslag 4

Uppdrag: Planera för en nationell konferens under 2017.

Sammankallande: Cecilia Christersson Malmö högskola

Arbetslag 5

Uppdrag: Har levererat sin omvärldsanalys och kartläggning av kompletterande utbildning, snabbspår och praktikplatser i samband med UHR:s konferens den 28/10 2016. 

Sammankallande: Malin Jönsson Universitets- och högskolerådet