Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgruppen för betygsfrågor
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för betygsfrågor

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp att sprida erfarenheter av olika betygssystem mellan lärosätena samt göra europeiska jämförelser kring betygsfrågan och erkännandefrågan.

Möten hösten 2015

 • 2 september kl 14:45 - 16:00, datormöte
 • 18 september kl 13:00 - 15:00, SUHF:s kansli/datormöte
 • 6 oktober kl 13:00 - 16:00, SUHF:s kansli i Stockholm
 • 12 november kl 14:45 - 16:30, datormöte
 • 18 december kl 10:00 - ca 13:00, avslutning i Stockholm 

Uppdrag

 Arbetsgruppen ska

 • undersöka behovet av betygssystem med fler steg i högskolan med bakgrund av den konkurrenssituation som en internationaliserad utbildnings- och arbetsmarknad medför
 • sprida erfarenheter kring betygssystem med flera steg, båda nationella och europeiska
 • överväga förslag till rekommendationer för SUHF:s medlemmar.

Mandatperiod

 Arbetsgruppens mandatperiod är 1 mars 2014 - 31 december 2015.

Sammansättning

 • Hans Adolfsson, prorektor, Stockholms universitet (ordförande)
 • Fredrik Oldsjö, områdeskanslichef för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, Stockholms universitet
 • Maria Knutsson Wedel, vicerektor, Chalmers tekniska högskola
 • Karin Kjellgren, vicedekan, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
 • Martin Hellström, prorektor, Högskolan i Borås
 • Ulf Dalnäs, kanslichef konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
 • Kave Noori, Sveriges förenade studentkårer
 • Linda Gerén, SUHF:s kansli (sekreterare)