Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer

SUHF:s styrelse beslutade den 21 januari 2014 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ge en bild av möjliga scenarier för framtidens lärandemiljöer.

Arbetsgruppens rapport Framtidens lärandemiljöer Rapport från SUHFs arbetsgrupp finns att ladda ner till höger. Kontakta SUHF:s kansli för tryckta exemplar.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete samverka med och hämta information från olika grupper och projekt, exempelvis Forum för bibliotekschefer, SUHF:s fastighetsgrupp, Akademiska hus projekt om nya lärandemiljöer, arbetsgrupper om MOOCs, mm.

Arbetsgruppen bör hålla kontakt med medlemslärosätena och samla erfarenheter från projekt som pågår vid dessa inom det aktuella området. Ett seminarium om framtidens lärandemiljöer bör anordnas till vilket representanter från lärosäten och andra intressenter inom högskolesektorn bjuds in.

Arbetsgruppen ska lämna en lägesrapport till Förbundsförsamlingen i oktober 2015.

Arbetsgruppen utses för perioden 1 juni 2014 – 31 december 2015.

Till ledamöter i arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer utses

  • Anders Fällström, prorektor, Umeå universitet, ordförande
  • Klara Bolander Laksov, forskare i pedagogik, Karolinska Institutet
  • Peter Liljenstolpe, förvaltningschef, Kungliga Musikhögskolan och ledamot i SUHF:s fastighetsgrupp
  • Åsa Lindberg-Sand, avd.chef vid Centre for Educational Development , CED, Lunds universitet
  • Stefan Rodheim, chef för NGL-centrum (Nästa generations lärande), Högskolan Dalarna
  • Jenny Samuelsson, bibliotekschef, Luleå tekniska universitet
  • Mikael Söderström, medverkande i projekt Rum för lärande, Umeå universitet, verkställande ledamot
  • Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  • Marianne Granfelt, SUHF