Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgruppen för högskolepedagogisk utbildning
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för översyn av rekommendation om mål för högskolepedagogisk utbildning

Efter förändringar i högskoleförordningen 2011 är SUHF:s rekommendation den enda nationella ram som finns för högskolepedagogisk utbildning.

Den fyller en viktig funktion för att främja lärarnas rörlighet och en nationell samsyn om vissa grundkrav på högskolelärare i Sverige. Rekommendationen är från 2005 och för att säkerställa att rekommendationen speglar dagens behov och de högskolepedagogiska mål som finns vid olika lärosäten är det dags att göra en översyn.

SUHF:s styrelse beslutade den 5 juni 2014 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn av SUHF:s rekommendation om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Uppdrag:

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att inledningsvis göra en kartläggning av hur det ser ut vid olika svenska lärosäten avseende utbudet av högskole­pedagogiska kurser samt  kraven på inriktning och omfattning av högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk skicklighet i anställningsordningen. Även formerna för bedömning och belöning av högskolepedagogisk skicklighet är intressant. Kartläggningen bör också innehålla en internationell utblick.

Med utgångspunkt i kartläggningen värderas behovet av en revidering av rekommendationen.

Mandatperiod:

Arbetsgruppens mandatperiod är 1 oktober 2014 – 30 juni 2016.

Sammansättning:

  • Sigbritt Karlsson, rektor, Högskolan i Skövde, ordförande
  • Mona Fjellström, Umeå universitet samt ordförande i Swednet
  • Åsa Lindberg-Sand, avd.chef vid Centre for Educational Development , CED, Lunds universitet
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet
  • Max Scheja, professor i högskolepedagogik, Stockholms universitet
  • Johan Alvfors, vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer
  • Linda Gerén, SUHF:s kansli