Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgrupp för framtagande av strategi för Sverige som studiedestination
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp för framtagande av strategi för Sverige som studiedestination

SUHF har utsett en gemensam arbetsgrupp tillsammans med Svenska institutet (SI) arbeta med ett uppdrag från Utbildningsdepartementet till SI om att ta fram en strategi för Sverige som studiedestination.

Arbetsgruppen ska ha nära kontakter med Expertgruppen för avgiftsfrågor samt vid behov Expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Slutrapport ska göras senast i december 2010 och en avstämning av arbetet ska ske vid Förbundsförsamlingen på Mälardalens högskola den 28 oktober.

Från SUHF:s sida deltar:

  • Karin Bengtsson, Högskolan på Gotland
  • Mats Edvardsson, Göteborgs universitet
  • Lars Holberg, Linköpings universitet

Fredrik Andersson, SUHF:s kansli är administrativt stöd åt gruppen.