Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Expertgrupp för avgiftsfrågor
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Expertgrupp för avgiftsfrågor

Expertgruppen för studieavgiftsfrågor har uppdraget att analysera konsekvenser och diskutera tillämpningen av införandet av avgifter samt bidra till samordning inom sektorn.

Gruppens uppdrag är att informera styrelsen om utvecklingen och dess konsekvenser samt ge underlag för rekommendationer om gemensamt agerande såväl internt som mot andra myndigheter.

Presidiet har beslutat att utse en mindre grupp som, vartefter frågorna blir tydligare formulerade, kan utvidgas. Gruppen har rätt att göra detta. Gruppens mandattid är till och med den 1 juli 2011. 

Gruppen består av följande personer:

  • Agneta Stark ordf, Högskolan Dalarna
  • Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm
  • Lars Holberg, Linköpings universitet
  • Tuula Kuosmanen, Verket för Högskoleservice
  • Einar Lauritzen, Uppsala universitet
  • Eva Malmström, Kungl. Tekniska högskolan
  • Robin Moberg, utsedd av SFS