Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Översyn av SUHF:s stadgar
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Översyn av SUHF:s stadgar

Uppdrag

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp av genomföra en översyn av SUHF:s stadgar vad gäller medlemskap. I uppdraget ingår att genomföra en omvärldsanalys, nationellt och internationellt.

Förslag till reviderade stadgar kommer att presenteras för Förbundsförsamlingen den 27 mars 2014.

Ledamöter

  • Göran Bexell, tidigare rektor Lunds universitet och fd ordförande i SUHF (ordförande)
  • Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst
  • Ann-Caroline Nordström, universitetsdirektör Stockholms universitet
  • Johan Almer, högskoledirektör Högskolan i Skövde
  • Liselotte Egeland, administrativ chef Sophiahemmet högskola
  • Hans Jonsson, jurist Malmö högskola
  • Linda Gerén, SUHF (sekreterare)