Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Översyn av ämnesträdet

Översyn av ämnesträdet

SUHF har efter diskussion med VHS beslutat tillsätta en gemensam arbetsgrupp med uppdraget att se över struktur och innehåll för ämnesträdet.

Uppdraget

Uppdraget är att ta fram en ny ämnesstruktur/ett nytt ämnesträd. Det nya ämnesträdet ska vara designat i syfte att underlätta för sökande att hitta relevanta utbildningar utifrån företrädesvis fritextsökning.

Projektet ska definiera vilka ämnen som ska ingå i ämnesträdet och vilka relationer som finns mellan dessa ämnen. Projektet bör definiera en databasstruktur som ska lagra det nya ämnesträdet samt ta fram underlag för på vilket sätt som trädet kan utvecklas över tid och vilka resurser som kommer att krävas för det.

Arbetsgrupp

 • Jörgen Tholin, högskolan Gotland, ordförande
 • Anders Mobjörk, systemförvaltare VHS
 • Ulla Blomqvist, Umeå universitet
 • Carin Callerholm, Högskoleverket
 • Christopher Sönnerbrandt, Kungliga Musikhögskolan
 • Charlotta Volgsten Forberg, VHS
 • Åsa Gustafson, KTH
 • Bengt Hällgren, Karlstads universitet
 • Karin Henning, Göteborgs universitet och Forum för bibliotekschefer
 • Annika Lundqvist, Uppsala universitet
 • Åsa Nandorf, Karolinska institutet och Ladokkonsortiet
 • Ingegerd Sigfridsson, Göteborgs universitet
 • Olle Söderman, Lunds universitet
 • Kerstin Tham, Karolinska institutet
 • Alberto Tiscornia, Stockholms universitet

En lägesrapport ska ges i oktober och slutrapport senast februari 2011.