Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Programutskott för SUHF:s framtidsaktiviteter
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Programutskott för SUHF:s framtidsaktiviteter

Syfte och uppdrag

SUHF:s förbundsförsamling fastställde i mars 2013 manifestet "Framtiden börjar nu!". I anslutning till manifestet ska aktiviteter som skapar opinion och debatt kring de frågor som bedöms angelägna för framtiden genomföras. Aktiviteterna ska ligga till grund för att driva förändring och utveckling. För att ta fram coh genomföra aktiviteter har SUHF:s styrelse beslutat att tillsätta ett programutskott.

Utskottet ska samverka med SUHF:s olika expertgrupper. Expertgruppernas ordförande fungerar som referensgrupp.

I arbetet ingår att göra omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Mandatperiod

Programutskottets mandatperiod är 2013-08-01 -- 2014-12-31.

Sammansättning

Programutskottet har följande sammansättning:

  • Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna (ordförande)
  • Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet
  • Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet
  • Maria Lantz, rektor Konstfack
  • Jörgen Tholin, universitetsdirektör Göteborgs universitet
  • Marianne Granfelt, SUHF