Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Samarbete med Akademiska Hus
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Samarbete med Akademiska Hus

SUHFs styrelse beslutade - efter förfrågan från Akademiska Hus (AH) ledning - att tillsätta en arbetsgrupp inom SUHF för att tillsammans med AH diskutera ett funktionellt förhållningssätt som uppfyller lagen om offentliga upphandling när det gäller att göra upphandlingar för ombyggnationer och nybyggnation.

En slutrapport behandlades vid Förbundsförsamlingen våren 2010.

Arbetsgruppen bestod av:

  • Universitetsdirektör Staffan Sarbäck LTU (sammankallande)
  • Upphandlingschef Christer Fjellström, LTU
  • Byggchefen Lennart Ilke, UU
  • Upphandlaren Fredrik Nilsson, AH
  • Bolagsjuristen Carolin Åberg Sjöqvist, AH
  • Byggchefen Annette Stambolovski, LU