Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Study Destination Sweden
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Study Destination Sweden

Study Destination Sweden, SDS, är en samverkan mellan lärosäten kring kommunikation och marknadsföring av högre utbildning för att stärka Sveriges position och attraktivitet som studiedestination.

28 lärosäten är medlemmar i Study Destination Sweden.

Protokoll, minnesanteckningar och andra dokument hittar du i Dokumentarkiv SDS