Arbetsgruppen för fundraising

Ordförande Inger Stern, Linköpings universitet