Partstämma

Partsstämman är det högsta beslutande organet inom SDS. Stämmomöten hålls två gånger om året.

Den första stämmomötet ägde rum 1 oktober 2012.

Kommande partstämma: 2 december 2014 i Stockholm.

 

Kontakt
Lars Holberg, verkställande styrelseledamot, lars.holberg@liu.se