Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Study Destination Sweden > Arbetsgruppen för Marknadsföring, kommunikation

Arbetsgruppen för Marknadsföring, kommunikation

Gruppen ska driva fortsatt arbete med kommunikationsplattformen och marknadsföringsstrategier, dialog med Svenska Institutet och andra inblandade aktörer, initiera pilotverksamhet, stimulera arenor för erfarenhetsutbyte m m.

Ordförande Joachim Ekström, Uppsala universitet