Arbetsgruppen för uppföljningsdata

Införandet av studieavgifter är den kanske principiellt största förändringen av svensk högre utbildning på många år. Samtidigt finns en påfallande brist på nationella uppföljningsdata, inte minst ur ett marknadsföringsperspektiv. Gruppen ska verka för bättre uppföljnings- och processdata som i sin tur kan ligga till grund för fortsatt utveckling av marknadsföringsprocesserna nationellt och vid de enskilda lärosätena.

Ordförande Per Nilsson, Umeå universitet