Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Study Destination Sweden > Arbetsgruppen för Studieadministrativa frågor

Arbetsgruppen för Studieadministrativa frågor

Gruppen ska verka för att onödiga studieadministrativa hinder för en god internationell rekrytering avvecklas och i förekommande fall underlätta utvecklingen av en mer enhetlig nationell praxis. Gruppen förutsätts arbeta i nära kontakt med den studieadministrativa expertgruppen inom SUHF.

Ordförande Margareta Nordstrand, Lunds universitet.