Study Destination Sweden

Styrelsen för Study Destination Sweden består av:

Jörgen Sjöberg, Chalmers tekniska högskola, ordförande
Lars Holberg, Linköpings universitet, verkställande ledamot
Åsa Ankarcrona, Kungl. Tekniska högskolan
Richard Stenelo, Lunds universitet
Cecilia Åqvist-Särg, Högskolan Väst
Linda Gerén, SUHF, adjungerad
Niklas Tranaeus, Svenska Institutet, adjungerad