Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Vidareutveckling av formatspecifikationen för SwePub MODS på nationell nivå
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Vidareutveckling av formatspecifikationen för SwePub MODS på nationell nivå

Arbetsgruppens slutrapport från 2012 finns tillgänglig här.

SUHF:s förbundsförsamling beslutade den 28 oktober 2010 att anta rekommendationerna REK2010:4 med anledning av rapporten "Kvalitet och publikationsdatabaser". Ett av delbesluten innebär att SUHF initierar en vidareutveckling av formatspecifikationen för SwePub MODS på nationell nivå genom en nationell samordningsgrupp.

Kungl. Biblioteket (KB) har under Styrgruppen för Open Access en arbetsgrupp för infrastruktur och användartjänster. För att möjliggöra en samordning mellan grupperna innehåller den beslutade arbetsgruppen två personer ur KB:s arbetsgrupp.

Gruppens ordförande ska föreslå en projektplan som ska stämmas av med ledningen för Forum för Bibliotekschefer och SUHF:s generalsekreterare. Planen ska ta sikte på en lägesrapportering i oktober 2011 och en slutrapportering i mars 2012. Gruppens förslag ska stämmas av med sektorn.

Arbetsgrupp

  • Jörgen Eriksson, Lunds universitet (sammankallande)
  • Johan Toll, Linköpings universitet
  • Stefan Andersson, Uppsala universitet
  • Peter Hansson, Chalmers tekniska högskola
  • Jessica Lindholm, Malmö högskola
  • Ulf Kronman, Kungl. Tekniska högskolan
  • Kristin Olofsson, Kungl. Biblioteket

Beslutet i sin helhet finns till höger.