Arbetsgrupper > Bedömningshandboksgruppen > Bedömningshandboksgruppen 13/14
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Bedömningshandboksgruppen 13/14

Bedömningshandboken 2013/2014

Under våren 2013 kommer den digitala bedömningshandboken att presenteras. Någon tryckt upplaga för 2013 kommer alltså inte utan detta något uppdaterade pdf-dokument finns tillgänglig tills vidare.

Målgruppen för bedömningshandböcker är i första hand personal vid landets högskolor och universitet i sitt arbete med antagning och studievägledning. Vår strävan är att göra innehållet lättläst.

Under arbetsåret kan du följa vårt kontinuerliga arbete genom protokollen från bedömningshandboksgruppens möten, vilka du hittar på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats/bedömningshandböcker (www.uhr.se). Där hittar du också den e-postadress, till vilken synpunkter och frågor på innehåller i handböcker kan sändas.

Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av SUHF. Den utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitetskanslersämbetets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Samma arbetsgrupp har uppdraget att ta fram bedömningshandböcker för utländsk förutbildning på gymnasial nivå samt för grundläggande behörighet för program på avancerad nivå liksom riktlinjer för verifiering av meriter för kurser och program på avancerad nivå. Dessa två senare delar av bedömningshandböcker nås via UHR:s webbplats (www.uhr.se).

Vi som arbetar med de tre bedömningshandböckerna är:

 • Karin Sikström, Mälardalens högskola (ordförande)
 • Stefan Haglund, Linneuniversitetet (vice ordförande)
 • Petra Brundell, Universitets- och högskolerådet, UHR (sekreterare)
 • Lotten Delin, Universitets- och högskolerådet, UHR (sekreterare)
 • Lena Andersson, Umeå universitet
 • Katarina Forssner, Uppsala universitet
 • Joakim Hall, Malmö högskola
 • Andre Hesselbäck, Uppsala universitet
 • Cecilia Johansson, Linköpings universitet
 • Elisabeth Lind-Marklund, Luleå tekniska universitet
 • Lisbeth Lidjan, UHR
 • Mårten Sommelius, Lunds universitet
 • Elisabeth Svensk, UHR
 • Cecilia George, UHR
 • Kerstin Alverholt, UHR, adjungerad
 • Elisabet Bäckström, UHR, adjungerad
 • Viveka Sahlberg, UHR, adjungerad
 • Ulf Stenport, UHR, adjungerad

De tre bedömningshandböckerna utgör grund för den överenskommelse, som UHR har med universitet och högskolor, som genomför sin antagning med stöd av det gemensamma antagningssystemet, NyA. De utgör därmed norm för den lokala antagning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som äger rum vid respektive universitet och högskola. Kompletterande regler och eventuella avvikelser måste framgå av respektive antagningsordning.