Minnesanteckningar

Här finns minnesanteckningarna från Expertgruppen för arkiv- och informtionshantering, men även anteckningar från då gruppen endast var Arkivgruppen.

Minnesanteckningar

 • Minnesanteckningar 141120
 • Minnesanteckningar 150126
 • Minnesanteckningar 150413
 • Minnesanteckningar 150817
 • Minnesanteckningar 151005
 • Minnesanteckningar 151125
 • Minnesanteckningar 160412
 • Minnesanteckningar 160620
 • Minnesanteckningar 161003
 • Minnesanteckningar 161031
 • Minnesanteckningar 161207slut
 • Minnesanteckningar 2013-05-27
 • Minnesanteckningar 2013-09-09
 • Minnesanteckningar 2013-12-10
 • Minnesanteckningar Arkivgruppen 130325
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 170323 REV
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 170515
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 170626
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 171206
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 180227
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 180416 REV
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 180604
 • SUHF expertgruppen för arkiv och informationshantering MINNESANTECKNINGAR 180919 REV