Arbetsgrupper > Expertgruppen för fastighetsfrågor > Arbetsgrupp LOU och fastighetsfrågor
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp rörande Lagen om offentlig upphandling och fastighetsfrågor

En fråga som inte är ny men fått ökad aktualitet, genom utslag i domstol och Riksrevisionens och Konkurrensverkets ökade intresse, är hur vi i högskolesektorn upphandlingsmässigt ska hantera omfattande ombyggnationer samt på ett likartat sätt hantera och tillämpa Lagen om offentlig upphandling (LOU) i nybyggnations- och tillbyggnadsprojekt. Då frågan är komplex tillsätts en arbetsgrupp av experter.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska klargöra vad som gäller samt lämna förslag på rekommendationer eller motsvarande för handläggningsordning avseende samtliga typer av lokalprojekt.

Mandatperiod

Arbetsgruppens mandatperiod är 2014-03-01 – 2014-09-30.

Sammansättning

  • Ordförande/universitetsdirektör (Staffan Sarbäck, LTU)
  • Fastighetsexpert/verkställande ledamot (Bengt Sedvall, KTH)
  • Fastighetschef (Elin S Olander, Mälardalens högskola)
  • Fastighetschef med goda kunskaper om LOU och entreprenadjuridik (Birgitta Wickman, Malmö högskola)
  • Jurist/sekreterare (Anna Lilljebjörn, Lunds universitet)