Arbetsgrupper > Expertgruppen för kvalitetsfrågor > Arbetsgrupp - kvalitet i administrationen

Arbetsgrupp - kvalitet i administrationen

I uppdraget till Expertgruppen för kvalitetsfrågor ingår att "uppmärksamma och problematisera administrationens funktion och ställning inom högskolan". Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp att arbeta med kvalitet i administrationen.

Sammansättning 

Ledamöter i arbetsgruppen för kvalitet i administrationen för perioden 2016-01-01 till 2017-12-31 är:

  • Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola, ordförande
  • Frida Gråsjö, avdelningschef, Karlstads universitet
  • Heidi Hansson, vicerektor, Umeå universitet
  • Catarina Ludwig, avdelningschef, Södertörns högskola
  • Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet
  • Ulf Rydén, förvaltningschef, högskolan i Dalarna