Dokumentarkiv

Upp en nivå

Forum 2017-2018

 • Styrgrupp 170118 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 170329 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 170518 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 170914 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 171109_minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 171214 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 180216 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 180427 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 180524 minnesanteckningar.pdf
 • Styrgrupp 180904 minnesanteckningar.pdf
 • Uppdrag 2018-2019
 • Verksamhetsrapport för SUHF:s Forum för bibliotekschefer 2016
 • Överenskommelse SUHF - KB 2018-04-09.pdf