Dokumentarkiv

Upp en nivå

Forum 2017-2018

  • Styrgrupp 170118 minnesanteckningar.pdf
  • Styrgrupp 170329 minnesanteckningar.pdf
  • Styrgrupp 170518 minnesanteckningar.pdf
  • Styrgrupp 170914 minnesanteckningar.pdf
  • Styrgrupp 171109_minnesanteckningar.pdf
  • Styrgrupp 171214 minnesanteckningar.pdf
  • Styrgrupp 180216 minnesanteckningar.pdf
  • Uppdrag 2018-2019
  • Verksamhetsrapport för SUHF:s Forum för bibliotekschefer 2016