Dokumentarkiv

Upp en nivå

Forum 2009-2011

 • Arbetsgruppernas redovisningar 100423
 • Bibliometri anteckn 090209
 • Bibliometri anteckn 090220
 • Bibliometri anteckn 090528
 • Bibliometri anteckn 090911
 • Bibliometri anteckn 091202
 • Bibliometri rapport sept-09
 • Forum 1 april 2011
 • Forum 20 okt 2009
 • Forum 2011 presentationer
 • Forum 23 april 2009
 • Forum 23 april 2010
 • Forum 26 jan 2009
 • Nationell_databrunn_slutrapport
 • Rapport TPB
 • Seminarium Nationell infrstruktur ht 2011
 • Stygrupp 22 juni 2011
 • Styrgrupp 1 september 2011
 • Styrgrupp 11 oktober 2011
 • Styrgrupp 18 mars 2009
 • Styrgrupp 19 maj 2009
 • Styrgrupp 2 dec 2009
 • Styrgrupp 2008-2009
 • styrgrupp 22 april 2010
 • styrgrupp 22 okt 2010
 • Styrgrupp 23 november 2011
 • Styrgrupp 28 sept 2009
 • Styrgrupp 3 feb 2010
 • Styrgrupp 3 februari 2011
 • Styrgrupp 31 mars 2011
 • Styrgrupp 4 maj 2011
 • styrgrupp 8 sept 2010
 • Styrgrupp15 dec 2010
 • Styrgrupp9 juni 2010
 • SUHF Forum för bibliotekschefer Verksamhetsrapport 2011
 • Ändring av sammansättningen Forum för bibliotekschefer