Dokumentarkiv

Upp en nivå

Forum 2015-2016

 • 160406 David Lawrence_Rapport från EUA expert group open science
 • Forum för bibliotekschefers 4punktsprogram
 • Ledamöter arbetsgrupp för LIBRIS
 • Ledamöter till KB:s Forum för nationell bibliotekssamverkan
 • Ledamöter till styrgruppen för SwePub
 • Ny sammansättning i styrgruppen för Forum för bibliotekschefer
 • Styrgrupp 150225 minnesanteckningarK.pdf
 • Styrgrupp 150422 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 150601 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 150910 minnesantecknignar
 • Styrgrupp 151105 minnesantecknignar
 • Styrgrupp 151209 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 160210 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 160406 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 160527 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 161004 minnesanteckningar
 • Styrgrupp 161110 minnesanteckningar