Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Enkät till lärosätena om arbetet med införandet av ny redovisningsmodell för indirekta kostnader

1. Har/ska lärosätet fatta särskilt beslut om att införa redovisningsmodellen *
 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
6. Finns intresse hos lärosätet att bilda (och administrerar) mindre nätverk som med konsultstöd kan utbyra erfarenheter under arbetets gång med model *
 
7. Om lärosätet har svarat JA och vill delta i/administrera mindre nätverk: vilka önskemål finns om de andra deltagarna i nätverket?
 
 
 
 
 
 
Enkäten är besvarad av
*
 
*
 
*
 
*
 
* Obligatoriska uppgifter