Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2008, maj

  • Aktuella frågor
  • Bilder Veronica Hedlund Lundgren, RRV
  • Enkät om redovisningsmodellen 2008-05-05
  • Enkätsvar OH-enkät summerad 2008-05-06
  • Ladokgranskning 2007
  • Program HfR 8-9 maj 2008
  • Styrutredning