Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2010, våren

  • Anmälnings- och studieavgifter
  • ESV
  • Full kostnadstäckning - SUHF uppdrag
  • Full kostnadstäckning vid Stockholms universitet
  • Resursstyrning Riksrevisionen
  • Riksrevisionen Årlig revision
  • Utbildningsdepartementet
  • VHS