Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2012, hösten

 • Aktuella frågor från SUHFs kansli - Fredrik Andersson, SUHF
 • Aktuellt från departementet, Per Magnusson
 • Fokus på ny organisation och omvärldsanalys, Lars Haikola, Högskoleverket
 • Förändrade föreskrifter, Claes Falk, Uppsala universitet
 • HfR nov Oegentligheter - internrevisionens perspektiv - Thomas Davidsson, Uppsala universitet
 • HfR nov Rollen som statstjänsteman - Lennart Lundquist, professor emeritus, Lunds universitet
 • Indirekta kostnader för postdok som är utomlands, Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet
 • Korruption och oegentligheter, Göran Hyltander, Riksrevisionen
 • Kostnader för forskarutbildning, Nils-Fredrik Ankarcrona, KI
 • Ladok3, Susanne Wallmark, Örebro universitet
 • Prisma, Jonas Björck, Vetenskapsrådet
 • Samgåenden och samverkan, Olle Bergström, Uppsala universitet
 • SUHF-modellen fortsättning, Olle Häggbom, Örebro universitet
 • SUHF-modellen, statistik, Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet