Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2008, mars

  • Presentation från Björn Brorström - Högskolan i Borås
  • Presentation SUHF mars 2008 - Verva Lars Stigendal
  • VerksamhetsstyrningPP - Mille Millnert, Linköpings univ