Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2010, hösten

  • Departementet HfR 11-12 nov 2010
  • FÅB
  • HSV Ekonomisk statistik om högskolan.2010
  • Program HfR 11-12 nov 2010-1
  • Riksrevisionen oförbrukade bidrag tammsvik NGÅ
  • Riksrevisionenårlig revision HfR 11-12 november 2010
  • SLU,Effektiva processer
  • Studieavgifter HfR nov 2010