Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2016, hösten

 • Ekonomiska oegentligheter HfR 161111
 • ESV HfR-konferens 161111
 • Forskningsfinansiering LTU HfR-konferens 2016
 • HfR 10-11 nov 2016 Johannesbergs slott PROGRAM
 • HFR 161110-11 Johannesberg DELTAGARE
 • Jämställdhetsintegrering HfR-konferens 161111
 • Riksrevisionen HfR-konferens 161111
 • SUHF-modellen och redovisningsrådet HfR 161110
 • UKÄ Några relevanta projekt HfR nov 2016
 • Utbildningsdepartementet HfR 161110
 • Vetenskapsrådet Återrapportering Prisma hfr-konferensen 11okt2016