Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2012, våren

 • Aktuellt från Utbildningsdepartementet - HfR 25 maj
 • Att styra självständiga lärosäten
 • Budgetverktyget EOS - E Pupp HfR 24 maj
 • Bundet och fritt myndighetskapital - Göteborgs universtitet HfR 25 maj
 • Bundet och fritt myndighetskapital - Högskolan i Borås HfR 25 maj
 • EKO-information - Åsa Karlsson HfR 24 maj
 • HfR 25 maj
 • IT-avdelningens syn - HfR 24 maj
 • Kostnad forskarstuderande Maria Nyberg Ståhl MIUN HfR 25 maj
 • Prisma - Jonas Björck Vetenskapsrådet HfR 24 maj
 • Reviderad rekommendation lokalkostnader HfR maj 2012
 • Reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader 20120202
 • Samfinansiering - Ann-Kristin Mattsson HfR 25 maj
 • Statens servicecenter - Björn Hammarstedt HfR 24 maj
 • Uppdrag till HfR - Susanne Wallmark HfR 25 maj
 • Årlig revision av universitet och högskolor 2011