Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2014, våren

  • Aktuella frågor - HfRs redovisningsråd
  • Aktuellt från departementet
  • Förbättrad personalstatistik
  • Kartläggning av egenregiverksamhet hos fyra lärosäten i förhållande till Statens Servicecenter
  • Processbaserad verksamhetsutveckling - budgetprocessen på Chalmers
  • Rapport Kartläggning SSC 2014
  • Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013-2014
  • Är lärosäten effektiva i jämförelse med SSC