Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2015, hösten

 • ESV Engdahl Gäfvert SUHF 2015-11-12--13
 • Hfr 12-13 nov workshop ekonomimodell LNU
 • HfR Nova Park 151112-13 deltagarlista
 • HfR Nova Park nov15 inledn o prog
 • HfRs redovisningsråd 20151113
 • Högskolans utbildningsutbud Lars Haikola 151112
 • Ledningsutredningen Kåre Bremer HfR 151113
 • Miun Nytt budgetverktyg Hypergene HfR 151112
 • UKÄ Kahlroth Uppgifter om stipendier
 • Utbildningsdepartementet LO Mikaelsson Hfr 151112
 • Vetenskapsrådet Thuveson 20151113
 • Vägledning redovisning av lokalkostnader vid UoH enl REK 2014-1
 • Översyn av ekonomrollen på Högskolan Väst