Konferensdokumentation från HfR

Här kan du ladda ned dokumentation från HfR:s konferenser.

Upp en nivå

2013, våren

  • Bechmarking_HfR 130516
  • Deltagare HfR maj 2013_version 3
  • Det ekonomiska läget i Europa - Jan Bergstrand_ HfR 130516
  • Effektivisera stödverksamhet, Per Hallerstig_HfR 130516
  • Oförbrukade bidrag Redovisningsrådet_HfR 130517
  • Program HfR 16-17 maj 2013
  • Transfereringar Redovisningsrådet_HfR 130517
  • Utvecklingsprojekt - MIUN_HfR 130516
  • Utvecklingsprojekt Chalmers_HfR 130516
  • Årlig revision av universitet och högskolor 2012_Riksrevisionen_HfR 130516