Redovisningsrådet

Inom HfR finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och ESV i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

Rådet ska

  • utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisningskrav
  • medverka i besvarandet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyrning
  • bistå vid frågor om SUHF-modellen.

Redovisningsrådet består under 2016-2017 av följande personer:

  • Susanne Odung, KTH (ordförande och expert SUHF-modellen)
  • Christina Adolfsson, Umeå universitet
  • Margareta Uvhagen Antoni, Uppsala universitet
  • Stefan Axelsson, Högskolan i Skövde
  • Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet
  • Malin Larsson Lewin, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Andreas Sundberg, Linköpings universitet