Utvecklingsbanken

Vid universitet och högskolor bedrivs ständigt utvecklingsarbeten inom ekonomiområdet. För att stimulera erfarenhetsutbyte och lärande mellan lärosäten har HfR en Utvecklingsbank - en katalog över nyligen avslutade, pågående och planerade projekt.

Utvecklingsbanken har uppdaterats våren 2013 med ett stort antal nya projekt. Tidigare projekt har arkiverats och nås via länk nedan.

Projekten är indelade i olika kategorier och anger projektets namn, kort beskrivning och kontaktperson vid lärosätet.

Du kan även använda webbplatsens sökmotor för att hitta projekt.

Klicka på länkarna för att komma vidare!

Välkommen!

Dokument

För rapportering av nya projekt till utvecklingsbanken, se länk till höger.

Kontakt

Om du har frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli.