Inköp - E-handel (se även tidigare projekt)

Projekt inrapporterade under 2014

E 38 E-handel / Luleå tekniska universitet (reviderad, oktober 2014)

Införande av system för beställning av varor och tjänster enligt beslut av regeringen. Projektet är driftsatt under 2014. Fortsatt arbete pågår med systemet och rutiner för interna inköp, fler externa leverantörer samt fler användare i organisationen.

Avslutat 2014.

Anette.Lofstedt@ltu.se, 0920-492157

E 22 Effektivare inköpshantering (Efin4b) / Linköpings universitet (reviderad) (maj 2014)

Syftet är att genom elektroniska beställningssystemet (Proceedo) tillsammans med EFH-systemet (Palette Arena) uppnå ett mer automatiserat flöde från behov till betalning samt att utveckla möjligheter till uppföljning av gjorda inköp.

Projektet är f.n. (maj 2014) vilande, bland annat pga. att konstaterade brister i integrationen mellan Palette och Agresso. LiU har valt att just nu inte installera den utökade integrationen.

Gun Djerf, gun.djerf@liu.se

E 29 Införande av e-beställning / Högskolan Väst (reviderad) (maj 2014)

Alla myndigheter ska införa elektroniska beställningar enligt regeringsbeslut. Högskolan införde e-beställning i systemet Visma Proceedo från 1 dec 2012. Gick samtidigt över till elektronisk fakturahantering i samma system (tidigare Agresso). Samtidigt har en översyn av inköpsorganisationen gjorts.

Avslutad våren 2014.

Catharina.Liden@hv.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt inrapporterade under 2013

E 19 Avtalstrohet / Högskolan i Borås

Identifiera områden med låg avtalstrohet. Vidta åtgärder för att öka avtalstroheten inom dessa områden.

planeras

Beräknas vara klart under 2013.

Anders Post, anders.post@hb.se

E 20 E-inköp / Blekinge Tekniska Högskola

Enligt krav. Effektivisering av inköpsprocess. Kvalitetshöjande

pågår

Henrik Törnblom, henrik.tornblom@bth.se

E 21 Bättre Inköp / Lunds universitet

Förbättra och effektivisera inköpsprocessen

Avslutat 2012.

Agneta Sjöfors, agneta.sjofors@eken.lu.se

E 23 Införande av e-handelsmodul i Agresso / Högskolan i Borås

Uppfylla kommande lagkrav och införa ett systemstöd för e-beställningar.

pågår

Beräknas vara klart under 2013.

Anders Post, anders.post@hb.se

E 24 e-handel / Karolinska Institutet

Strukturera våra inköp.

Pågår 2014.

Ulla Hannegård, 08-524 83674, ulla.hannegard@ki.se

E 25 ESKIL, Enkelt Strategiskt Korrekt Inköp / Linnéuniversitetet

Införande av e-handelssystem

Klart för att börja användas 2014-01-01

Anna Sverresdotter-Aldén, 0480-44 69 49, anna.s.alden@lnu.se

E 26 ELIAS- ELektroniskt Inköps- och Avrops System / Göteborgs universitet

Att uppfylla förordningen 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, som sedan 2012-10-01 även innefattar att beställningar av varor och tjänster ska ske elektroniskt.

Projektet påbörjades 2010 och kommer att avslutas i juni 2013.

http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/pagaende-projekt/ELIAS/

Ulrica Carlsson, 031 786 5884, ulrica.carlsson@gu.se

E 27 E-handelssystem / Malmö högskola

Bättre inköpsrutiner och bättre kontroll av inköp och upphandling

1 januari 2014

Christian Bengtsson, 040-6657031, christian.bengtsson@mah.se

E 28 E-beställningsprojektet / Högskolan Kristianstad

Skapa och implementera system för e-handel för HKR

pågår

Johan Ohlsson, 044-203013, johan.ohlsson@hkr.se

E 30 Översyn inköpsorganisation / Högskolan i Borås

Se över, utveckla och tydliggöra högskolans inköpsorganisation. Ta fram ny policy och riktlinjer för inköp och upphandling.

Beräknas vara klart under 2013.

Anders Post, anders.post@hb.se

E 31 Systemstöd för upphandlingsprocessen / Högskolan i Borås

Införa systemstöd för upphandlingsprocessen (TendSign).

2011

Anders Post, anders.post@hb.se

E 33 ELIAS- ELektroniskt Inköps- och Avrops System / Göteborgs universitet

Att uppfylla förordningen 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, som sedan 2012-10-01 även innefattar att beställningar av varor och tjänster ska ske elektoniskt.

Projektet påbörjades 2010 och kommer att avslutas i juni 2013.

http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/pagaende-projekt/ELIAS/

Ulrica Carlsson, 031 786 5884, ulrica.carlsson@gu.se

E 34 Ny inköpsorganisation / Högskolan Väst

Ny inköpsorganisation inför i samband med införande av e-beställning 1 dec 2012

avslutat

Catharina.Liden@hv.se

E 35 E-handel / Örebro universitet

Syftet med projektet är att införa elektronisk handel för varor och tjänster. Alltifrån beställning till fakturering ska ske elektroniskt. Det övergripande målet är att införa en ny inköpsprocess och ett e-handelssystem vid Örebro universitet.

Klart hösten 2013

Projektledare Åsa Ekroth, tel. 019-30 33 68, mail: asa.ekroth@oru.se

E 36 E-handel / Mälardalens högskola

Effektivisering av inköpsprocesser för att på sikt öka avtalstroheten.

Påbörjat

Vi har valt ett begränsat, stegvis införande så att inledande tekniska "buggar" inte får en omfattande spridning i organisationen, samtidigt som ordentligt med tid och resurser ges till nödvändiga utbildningsinsatser.

Projektledare: Susan Broman, susan.broman@mdh.se