Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Tidigare projekt före 2010

Utvecklingsbanken har byggts upp under flera år. Nya projekt har lagts till fortlöpande och särskilt i samband med HfR:s höst- och vårkonferenser.

Under de senaste åren har utvecklingsbanken stått tillbaka för allt arbete som har varit förenat med implementeringen av SUHF-modellen. Från 2013 har utvecklingsbanken uppdaterats med nya projekt som redovisas särskilt.

OBS! Tidigare projekt, fram till 2010, redovisas utan att vara uppdaterade till dagens status. Flertalet är säkert avslutade och angiven kontaktperson stämmer kanske inte.

Projekten är indelade i följande kategorier (klicka på respektive länk):