Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Elektronisk fakturahantering (tidigare projekt före 2010)

E 1 Elektronisk fakturahantering, Blekinge tekniska högskola
För mer information kontakta Eva Pihlblad, Blekings tekniska högskola.

E 2 Elektronisk fakturahantering, Högskolan Dalarna
Status: avslutat 2006. För mer information kontakta Eva Löfstrand, Högskolan Dalarna.

E 2 Högskolan i Halmstad
1) Införande av "Invoice Manager" (Agresso). 2) "Införande" av en budgetberedningsgrupp. För mer information kontakta Greger Lindqvist, Högskolan i Halmstad.

E 3 E-faktura. Högskolan i Kalmar
För mer information kontakta Elisabeth Storm, 0480-446009. Status: planerad.

E 4 Elektronisk fakturahantering, Högskolan i Skövde
Status: avslutat. För mer information kontakta Conny Kjell, Högskolan i Skövde

E 5 Elektronisk fakturahantering, Karlstads universitet
Införande av elektronisk fakturahantering inkl köpta scanningtjänster. Projektet startade maj 2005. För mer information kontakta Louise Pålsson, 054-700 10 37, louise.palsson@kau.se

E 6 e-handelsplats, Karlstads universitet
Konferensadministration + betalning via web, senare utökad med fsg avhandl. För mer information kontakta Louise Pålsson, Karlstads universitet

E 7 FASER, Linköpings universitet
Elektroniskt fakturasystem. Plattform Baltzar. Status: Systemet är infört och projektet avslutat.

E 8 Elektronisk hantering av lev fakturor, Luleå tekniska universitet
Innefattar både pappersfakturor som skannas inför elektronisk hantering och fakturor som sänds elektroniskt direkt från leverantören. För mer information kontakta Suzanne Ström och Anette Löfstedt, Luleå tekniska universitet.

E 9 Elektronisk handel - elektronisk fakturahantering, Lunds universitet
Från behov till betalning, hur effektivisera, förbättra inköpsprocessen och rationalisera fakturahantering? För mer information kontakta Agneta Sjöfors, agneta.sjofors@eken.lu.se Lunds universitet.

E 10 Elektronisk fakturahantering, Malmö högskola
Skall effektivisera och centralisera högskolans fakturahantering. Avlutas sep 2006. För mer information kontakta Carl Henrik Bonde, Malmö högskola. tel 040-665 22 82, carl-henrik.bonde@mah.se

E 11 Elektronisk fakturahantering, Mittuniversitetet
Införande av elektronisk fakturering. Förstudien är klar och har resulterat i beslut om införande. Sluttidpunkt 2006-12-31. För mer information kontakta Beatrice Ohlsson , Mittuniversitetet, Tel: 060-14 8458, Beatrice.Ohlsson@miun.se.

E 12 Fakturaportal, Stockholms universitet
Elektronisk skannning av leverantörsfakturor genom posten. VM-datas fakturaportal. Ekonomisystem Raindance. För mer information kontakta Anderz Pettersson, Stockholms universitet.

E 13 HEFAC, Uppsala universitet
Elektronisk fakturahantering samt E-handel . För mer information kontakta Catarina Arbin, Uppsala universitet.

E 14 Elektronisk hantering av lev fakturor, Växjö universitet
För mer information kontakta Kristian Lundberg, Växjö universitet.

E 15 Elektronisk fakturahantering, Örebro universitet
För mer information kontakta Mattias Nylander, Örebro universitet.

E 16 E-faktura, Umeå universitet
Implementera ett elektroniskt systemstöd för hantering av leverantörs- och internfakturor samt bokföringsorder. Projektet startade 2004 och beräknas vara färdigt under 2006.Läs mer om projektet på http://www.umu.se/ea/umu_internt/aktuellt/nyheter/index.html. För mer information kontakta Christina Adolfsson, Umeå universitet, 090-786 5178, christina.adolfsson@adm.umu.se Status: avslutat.

E 17 Elektronisk fakturahantering, Mälardalens högskola
Effektivisera högskolan hantering av fakturor. Status: avslutat 2006. För mer information kontakta Stefan Rönnlund, 021-107320, stefan.ronnlund@mdh.se

E 18 Elektronisk fakturahantering, Högskolan Väst
Effektivisera högskolans hantering av både leverantörs- och kundfakturor. I ett senare perspektiv kommer även upphandlingsdelen in. Status: start april 2007 - slut mars 2008. För mer information kontakta Catharina Lidén, 0520-223021, catharina.liden@hv.se