Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Redovisningssystem-Kodplan (tidigare projekt före 2010)

R 1 Agresso "säkerhetsmöte", Högskolan i Jönköping
Syftet är att skapa bättre dialog mellan IT-avd och ekonomi ang säkerhet, drift och utveckling av Agresso som stödsystem. För mer information kontakta Josef Berta, Högskolan i Jönköping. Status: avslutat som projekt och ingår i löpande verksamhet.

R 2 HR webb/resa. Linköpings universitet
Egenrapportering, lönegrundande händelser och reseräkning. Status: pågående och beräknas vara avslutat 2010. För mer information kontakta Roland Jönsson roland.jonsson@liu.se

R 3

R 4 Konto- och objektplan, Luleå tekniska universitet
Den 1 januari 2005 moderniserade vi vår kontoplan och införde motpart. Nu pågår arbete med att utveckla objektplanen och i samband med det även införa nytt företag i Agresso. Båda delarna beräknas vara klara till årsskiftet 2005/2006. För mer information kontakta Anette Löfstedt, Bengt-Åke Arenvall eller Suzanne Ström. Status: avslutat.

R 5 Kundfakturor/rekvisition, Luleå tekniska universitet
Vi planerar ett projekt för att effektivisera enhetens interna arbete med inbetalningar samt förbereda för en elektronisk hantering av kundfakturor. För mer information kontakta Anette Löfstedt och Suzanne Ström. Status: avslutat.

R 6 Löpande semesterkostnad, Lunds universitet
Hantering av löpande semesterkostnad i redovisningen. Rutiner, integration med lönesystem Primula. Kalkylstöd till projekt. Införande jan 2006. För mera information kontakta Monika Bengtsson, Lunds universitet. Status: avslutat.

R 7 Budgetsystem, Växjö universitet
Utveckling Agresso budgetsystem. För mer information kontakta Lars Andersson, Växjö universitet.

R 8 BAK-projektet, Örebro universitet
Byte av kodplan och redovisningsmodell samt "företagsenhet" i ekonomisystemet. För mer information kontakta Åsa Ekroth. Status: avslutat.

R 9 Signalsystem i Agresso, Mälardalens högskola
Kvalitetssäkre redovisningen. Effektivisera interna kontroller. Spara tid! Status: start hösten 2009 och beräknas klart våren 2010. För mer information kontakta Stefan Rönnlund eller Karin Modigh.

R 10 Utveckling av fakturahanteringssystemet Baltzar, SLU
Förbättrad säkerhet. Förbättrad användarvänlighet. Status: pågår sedan mars 2009 och beräknas klart september 2009. För mer information kontakta Lena Ahrnborg.

R 11 Bokföringsportal, Raindance, Uppsala universitet
Portal för hantering av bokföringsorder. Status: start hösten 2009. För mer information kontakta Claes Falk.

R 12 E-bokslut, Högskolan i Borås
Helt elektronisk dokumentation av bokslut som exempelvis ges till Riksrevisionen. Tydliggöra process, effektivisera, men framför allt utsätta hela bokslutet för granskning. Höja kvaliteten. Status: avslutat. För mer information kontakta Petter Schönborg 033-435 4419.

R 13 Kundfakturaportal Raindance. Chalmers
I den nya kundfakturaportalen skapas fakturor för extern försäljning. Kontering och moms styra av den artikel som används vid fakturering i kombination med upplägg för den aktuella kunden. Status: pågående och beräknas vara avslutat maj 2009. För mer information kontakta Annika Josefsson annika.josefsson@chalmers.se

R 14 Betalning via webb. Chalmers
Kunna ta betalt för konferens via hemsida. Status: pågående och beräknas vara avslutat juni 2009. För mer information kontakta Hasse Alfredsson hasse.alfredsson@chalmers.se

R 15 "Ordning & reda" Struktur och uppdatering av ekonomiinformation på intranät. Högskolan Dalarna.
Ek relaterad information på intranätet behöver uppdateras och struktureras om. Status: påbörjat och beräknas klart under 4:e kvartalet 2009. För mer information kontakta Britt Karlsson.

R 16 "Ordning & reda" Registervård. Högskolan Dalarna
Utarbeta rutiner och ansvar för regelmässig registervård mm för att a) säkerställa sk basordning/ordning och reda i system/register. Städning i nuvarande. b) def rutin/ansvarig roll för framtida löpande städ/rensningar i register. Status: påbörjat och beräknas klart under 4:e kvartalet 2009. För mer information kontakta Britt Karlsson, Karin Resar.

R 17 "Ordning & reda" Ny ekonomi- och redovisningshandbok. Högskolan Dalarna
Befintlig ekonomihandbok behöver fräschas upp, kompletteras och uppdateras. Status: påbörjat och beräknas klart under 4:e kvartalet 2009. För mer information kontakta Britt Karlsson, Karin Resar.