SUHF:s Rektorsprogram 2013- 2014

Syfte

Rektorsprogrammet ska bidra till att utveckla rektorers personliga, strategiska och lärosätesledarskap för att ge ökade förutsättningar att bedriva än mer välfungerande lärosäten, i en nationell och internationell kontext, både idag och i morgon.

Mål

Rektorerna ska känna sig mer bekväma i det komplexa rektorsuppdraget. Ett nätverk ska bildas för samverkan mellan deltagarna. Programmet ska göra avtryck i deltagarnas utövande av chefs- och ledarskap.

Programmets röda trådar

 • Att skapa förutsättningar för en rektorsroll genom att göra den meningsfull, hanterbar och begriplig.
 • Att arbeta med utveckling av det personliga, strategiska och lärosätesledarskapet.
 • Att använda en pedagogik som bygger på tre steg: Det individuella (först ge egen insikt) => det kollektiva (utbyta tolkningar i grupp) => det organisatoriska lärandet (officiell status i organisationen).

Förutsättningar

Rektorerna sätter mål med sitt deltagande i programmet tillsammans med sina "gamla", dvs nuvarande ordföranden före programmets start. Detta ska bidra till en fördjupad diskussion om verksamheten och dess behov samt till en likartad syn på vissa verksamhetsfrågor.

Målen kan exempelvis handla om utveckling av verksamheten eller hur rektor och styrelseordföranden ska samarbeta och respektives roll, så att verksamheten utvecklas på ett än mer optimalt sätt.

Programmets styrgrupp

 • Göran Bexell, tidigare Lunds universitet, ordförande
 • Kerstin Norén, Högskolan Väst, vice ordförande
 • Ingrid Elam, Göteborgs universitet
 • Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm
 • Kerstin Lagerström, fd Karolinska Institutet
 • Lärke Johns, utredare Socialdepartementet
 • Sture Nordh, fd styrelseordförande för Karlstads universitet
 • Marianne Granfelt, SUHF

Programledare: Lotta Löfgren-Markör, mobiltelefon 0734-170 166
Administrativt ansvarig: Ingela Arvidsson, SUHF
 

Dokument